The 2019 Toyota RAV4 (photo: Toyota Canada)

Top SUVs Canada – 2019_Toyota_RAV4_07

By Allison Bench

top suvs canada toyota rav4 2019