Coliseum Mountain in David Thompson Country (photo: Bob Spirko)

David-Thompson-Country-Coliseum-Mountain

By Allison Bench

david thompson country coliseum mountain alberta