French Polynesia's idyllic Fakarava atoll (photo: Jim Winter/Tahiti Tourisme)

French Polynesia Fakarava

By Craig Moy

french polynesia fakarava aerial